35 anys al costat de les famílies amb Alzheimer i altres demències

L'Alzheimer i altres demències són malalties que no només afecten a la persona que la pateix, sinó també als familiars, majoritàriament els cuidadors i cuidadores principals. A l’AFAB posem a l’abast dels familiars tot el suport, des de l’emocional al jurídic, acollint i donant suport a aquelles persones que després del diagnòstic necessiten assessorament i ajuda.
L'AFAB té com a tasca prioritària, doncs, millorar la vida de la persona amb Alzheimer o una altra demència, sobretot donant molta importància a la qualitat de vida de les famílies afectades, que són un pilar fonamental en tot el procés.

La nostra raó de ser

La nostra missió consisteix en representar i defensar els interessos, necessitats i drets de totes les persones que conviuen amb l'Alzheimer o altres demències.

Els nostres valors:

  • Responsabilitat social
  • Compromís i solidaritat
  • Bon govern i qualitat en la gestió
  • Transparència i informació
  • Vocació de servei i honestedat
  • Confiança i unitat d'acció

Són ja 35 anys d'activitats, tallers, conferències, assistència, intervencions, esdeveniments, recollida de dades per la investigació i reivindicació davant de les administracions

Què és AFAB

L'Associació de Familiars de persones amb Alzheimer i altres demències de Catalunya es va crear el 1986 i va ser la primera entitat de les seves característiques que va funcionar a Espanya. Va néixer per mirar de cobrir les necessitats dels familiars de persones amb Alzheimer o altres demències davant d'una situació de manca de recursos socials i informació sobre la malaltia. El desconeixement de la situació es feia palès en el patiment de les famílies i calia un paraigua que donés assistència tant a malalts com cuidadors.

Són ja 35 anys d'activitats, tallers, conferències, assistència, intervencions, esdeveniments, recollida de dades per la investigació i reivindicació davant de les administracions. 35 anys de treball per recolzar els familiars i cridar l'atenció sobre el problema també social que suposa la malaltia i la importància de tenir cura dels cuidadors, oferint-los amistat, col·laboració i companyia.

Junta directiva

En l’Assemblea General de Socis va quedar constituïda la Junta Directiva de la forma següent:

PRESIDENTA
Sra Juana Sánchez Pérez 

VICE-PRESIDENTA
Sra. Concepció Pujolar Cantijoch

VOCALS
Sra. Ma. Rosa Dolz i Rillo
Sra. Immaculada Fernàndez Verde
Sr. José Luis Lazo Abril
Sr. Alejandro Vilá Indurain 
Sra. Àngels González i Pons 

TRESORER

Sr. Antoni Galvany Viñamata

SECRETARI
José Mª Palomo Miguelena