Què és?

L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada per l'aparició lenta de símptomes que aniran evolucionant al llarg dels anys, i que afecta aproximadament a 1.200.000 persones a tot l'Estat espanyol i 300.000 a Catalunya.

És la forma més freqüent de demència i actualment es desconeix la causa que l'origina; per tant, és impossible curar-la. Aquesta malaltia té com a símptoma inicial i característic la pèrdua de memòria recent però, amb la progressió, va alterant altres capacitats que tindran un impacte sobre les activitats de la vida diària de la persona, comprometent la seva autonomia.

Quina és l'extensió de la malaltia?

L’envelliment de la població fa que la freqüència de la malaltia s’incrementi de forma exponencial. Avui en dia ja afecta el 7 % dels més grans de 65 anys i el 50 % dels més grans de 85 (segons dades de CEAFA).