A l’AFAB implantem un nou concepte d'assistència que posa en primer terme el respecte a la dignitat del malalt.

AFAB dóna serveis per a les persones malaltes seguint les línies del nou paradigma assistencial, que, seguint l'estela dels nous descobriments científics, entén la malaltia com un procés que el familiar pot acompanyar, en el qual el malalt és i serà sempre present.